Diensten

De dienstverlening van Cooper bestaat uit twee pijlers.

Technisch advies

Wij adviseren inzake werktuigbouwkundige installaties, transporttechniek, gevelinstallaties en specifiek inzake "Veilig Werken op Hoogte".
Op deze werkterreinen kunnen wij het integrale traject van advies, inventarisatie, ontwerp en realisatie tot en met het beheer uitvoeren. Uiteraard is het ook mogelijk de werkzaamheden per fase aan ons uit te besteden.

Technisch projectmanagement

Wij voeren het projectmanagement uit inzake de gebouwgebonden technische installaties: werktuigbouwkundige, elektrische en transportinstallaties.
Op deze werkterreinen kunnen wij onder meer de (contract)onderhandelingen uitvoeren met de installateurs, uitbestedingstrajecten coördineren en het gehele implementatietraject in goede banen leiden.

Voorbeelden

  • Inventarisatie bestaande gebouwen en installaties aan de hand van wettelijke regelgeving o.a. Document Gevelonderhoud en
    Veilig Werken op Hoogte
  • Maken van rapportages en (implementatie)ramingen
  • Maken van werkomschrijvingen en bestekken ten behoeve van aanbestedingen
  • Ondersteunen / houden van aanbestedingen
  • Uitvoeringscontrole, directievoering en oplevering
  • Beheer bestaande (transport)installaties
  • Second opinions en/of arbitrageondersteuning op alle (deel)gebieden
  • Opstellen van technische meerjarenplannen en beleidsnota’s