Integrale inspectie (conform Rgd BOEI®)

Het doel van Rgd BOEI® is functionele integriteit deel laten uitmaken van alle operationele, tactische en strategische beslissingen binnen het vastgoedbeleid. Deze methodiek past uitstekend binnen risk based asset management.

Dit zal leiden tot energie efficiency, duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

Ook is het doel alle ongestructureerde gebouw inspecties te bundelen tot één multidisciplinaire inspectie, welke eens in de vijf jaar wordt uitgevoerd. Hierdoor is deze methodiek veel klantvriendelijker.

Rgd BOEI® staat voor:

  • Brandveiligheid
  • Onderhoud
  • Energie
  • Inzicht in wet en regelgeving