Leveringsvoorwaarden

Op alle offertes van Cooper-TVA B.V. is De Nieuwe Regeling (DNR 2011) van toepassing.

Garantie

Onze aansprakelijkheid is gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking tot een maximum van € 1.000.000,-- per opdracht conform de bepalingen van DNR 2011 herziening 2013. Onze wettelijke aansprakelijkheid is gedekt door bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van € 2.500.000,-- per gebeurtenis.

Een kopie van het verzekeringscertificaat zenden wij u desgewenst gaarne toe.